Nu reeds meer contacten tussen bedrijfsleven aan beide zijden van de grens Ook bedrijven verwachten concrete voordelen van havenfusie Op 7 november 2016 kondigden het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports een fusieverkenning aan. Voka-VeGHO en PORTIZ, de verenigingen van havengebonden ondernemingen in Gent en Zeeland, verklaarden toen positief te staan tegenover deze intentieverklaring. Inmiddels hebben de beide havenbedrijven hun bevindingen en voorstellen overhandigd aan hun aandeelhouders. Voka-VeGHO en PORTIZ zien economische voordelen van een hogere schaalgrootte, maar verwachten ook voordelen…

LEES MEER

Schaalvoordelen en meer synergie brengt entiteit Gent-Zeeland in top 10 van Europese havens Grensoverschrijdende samenwerking tussen havens biedt Gentse en Zeeuwse havenbedrijven beste toekomstkansen VeGHO-Voka Oost-Vlaanderen en PORTIZ, de verenigingen van haven gerelateerde en industriële ondernemingen in respectievelijk Gent en Zeeland, staan positief tegenover de recente intentieverklaring tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Beide bedrijvenorganisaties ondersteunen volkomen het voornemen om een meer verregaande samenwerking en een mogelijke fusie tussen beide havens te onderzoeken. Sinds enkele jaren wordt er projectmatig samengewerkt…

LEES MEER

World Water Works Op 23 en 24 maart 2016 vindt in Antwerp Expo het waterbouwkundig congres en vakbeurs ‘World Water Works’ plaats. Tijdens het tweedaags evenement komen wetenschap, praktijk en trends samen op het gebied van (internationale) waterbouwkundige werken, havensamenwerking en kust- en oeverwerken. De stijgende zeespiegel, de steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens en vaarwegen, evenals de infrastructurele voorzieningen zijn mondiale problemen die de gemoederen de komende jaren en decennia flink zullen bezighouden. Sprekers…

LEES MEER

TIAS School for Business and Society en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) verlengen hun strategisch partnership. De twee partijen werken sinds 2013 samen en gaan dat in elk geval de komende twee jaar nog doen. [caption id="attachment_2289" align="alignright" width="300"] Michiel van Campen (directeur BZW, links op de foto) en Kees Koedijk (decaan TIAS, rechts op de foto) zien veel toegevoegde waarde in de samenwerking tussen hun beide organisaties en plaatsten daarom hun handtekening onder een verlenging voor de komende twee jaren…

LEES MEER
PARTNERS