BlogKennisoverdrachtNieuwswijzijnzeelandzakelijk

John Dane, nieuwe bestuursvoorzitter van de HZ: ‘visie, commitment en internaliseren’

Blog Maurice van den Hemel

Maurice van den Hemel gaat maandelijks in gesprek met een leider, inspirator en/of ondernemer in Zeeland die dagelijks echt een verschil maakt met het werk wat hij of zij doet. De aftrap is gedaan door Marinus Schroevers van de ZLM en hij heeft het stokje overgedragen aan John Dane, per 1 januari a.s. de nieuwe bestuursvoorzitter van de HZ. Al snel tijdens het bijzondere en inspirerende gesprek blijkt waarom Marinus het stokje aan John heeft overgedragen.

BLOG: Maurice van den Hemel ontmoet Zeeuwse leiders, inspirators en/of ondernemers

Opvoeding en mentaliteit

Voordat ik een vraag kan stellen aan John is John al begonnen met vragen te stellen aan mij. John is voorbereid en heeft de website van mijn bedrijf “Gewoon Lekker Leven” bekeken. Wat is jullie verdienmodel? Heeft Marinus uitgelegd waarom hij het stokje aan mij overdroeg? Al snel draait het gesprek en kan ik naar een gepassioneerd man luisteren. Een man die aangeeft dat de basis voor de persoon die hij is geworden vooral zijn opvoeding is geweest, wat hij heeft meegekregen van thuis. Zijn vader was het voorbeeld van de hard werkende man en bij John’s moeder stond eerlijkheid centraal.

John geeft een voorbeeld: John groeide op in een volkswijk en financieel hadden ze het niet breed. John ging een keer boodschappen doen voor zijn moeder en had 10 gulden meegekregen. De kassière maakte een fout waardoor John 25 gulden terugkreeg. Dit geld kunnen we best gebruiken dacht John en hij nam het mee naar huis. Thuisgekomen was zijn moeder erg duidelijk: terug jij! Excuus aanbieden en het geld teruggeven. Eerlijkheid is sterk verankerd in het gedrag van John en hij geeft dit ook weer mee aan zijn kinderen. Zo had een van zijn twee zonen laatst een bal gevonden en vond dat deze nu van hem was… daar kwam natuurlijk niks van in. Zijn vrouw en John waren resoluut. Terug die bal! Zo moeder, zo zoon.

Tijdens de laatste periode van zijn leven waren er die open gesprekken die je vaker hoort van mensen die gaan sterven. Opeens durft men wel volop te praten over gevoelens, dromen en liefde.

Naast hard werken en eerlijk zijn, zijn goed voor jezelf zorgen, zowel voor lichaam als geest, en willen winnen duidelijke kenmerken van de opgroeiende John. Gevoelens op tafel leggen werd hem thuis minder geleerd totdat zijn vader aan het einde van zijn leven kwam. Tijdens de laatste periode van zijn leven waren er die open gesprekken die je vaker hoort van mensen die gaan sterven. Opeens durft men wel volop te praten over gevoelens, dromen en liefde. Een hele waardevolle periode volgens John.

Missie John en de HZ

Het is niet verrassend dat John een duidelijk beeld heeft wat de HZ wil. John is een winnaar. Tevens is John een ambitieus persoon. De wereld een beetje mooier maken. Dat is waarom John elke dag opstaat en hij het heerlijk vindt om met collega’s en met jongeren te werken. Deze jonge mensen zijn immers de toekomst. De ambitie die John uitspreekt is de studenten van de HZ zo op te leiden dat zij echt de leiders worden van de toekomst. Niet de leiders in hiërarchische zin, maar leiders in morele zin. Op deze manier kan de HZ en John persoonlijk invloed hebben op een mooiere wereld. Deze toekomstige leiders ziet John niet zozeer vanuit macht en traditionele hiërarchie, maar veel meer als intrinsiek gemotiveerde mensen die vanuit kracht en talent werken en daarmee mooie resultaten behalen. En dit alles gebaseerd op de juiste kernwaarden.

Waar John vanuit huis duidelijke waarden meekreeg, ziet hij overeenkomsten met de kernwaarden van HZ. Hij wil deze waarden verankeren binnen de HZ. Waarden gedreven werken en leren, respect, integriteit, zorgen voor elkaars welbevinden zijn daarbij erg belangrijk. Een bewuste keuze is gemaakt om vanuit haar missie van de HZ een internationale georiënteerde school te maken waar studenten aanwezig zijn uit 65! verschillende landen. De dagelijkse praktijk van de HZ laat zien dat integreren geen enkel probleem is en daarmee doet John duidelijk afstand van de recente uitspraken van minister Stef Blok, dat integratie in de wereld niet lukt.

Laat de HZ een mooi voorbeeld zijn dat het dus wel kan en laat alle studenten weer over de wereld uitstromen met de juiste kennisbasis, normen, waarden en missie die ze hier in Zeeland geleerd hebben

Natuurlijk ziet John ook dat de wereld momenteel anders is. Leiders trekken zich terug en gaan weer muren bouwen. Alsof de wereld elkaar niet nodig heeft. Zo geeft John als voorbeeld: stel Nederland heeft in de toekomst een volledig duurzame economie, co2 neutraal, maar in India worden zes nieuwe conventionele kolencentrales gebouwd met heel veel uitstoot. Wat heeft onze inzet dan voor zin? De wind waait de uitstoot immers alle kanten op. We moeten het dus absoluut samen doen. Laat de HZ een mooi voorbeeld zijn dat het dus wel kan en laat alle studenten weer over de wereld uitstromen met de juiste kennisbasis, normen, waarden en missie die ze hier in Zeeland geleerd hebben. Kippenvel als ik John hierover met passie hoor praten! Beseffen we in Zeeland eigenlijk wat een moois we elke dag doen bedenk ik me…

Praktijk en advies voor het MKB

Bovenstaande klinkt natuurlijk geweldig en moet ook de basis zijn van een inspirerende omgeving. Maar is de praktijk ook zo? Wat zijn de uitdagingen en hoe creëer je echt een praktijk waar gewerkt wordt vanuit waarden? Stephen Covey heeft ooit eens onderzoek gedaan naar betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie waar ze werken. John geeft aan dat uit het onderzoek bleek dat slechts 20% van de medewerkers “het plan” van de organisatie kent en dat daarvan slechts 15% echt aangesloten is. Dit zijn natuurlijk waanzinnige cijfers. Zoveel energie en talent wordt er dagelijks verspild. Natuurlijk is de betrokkenheid bij de missie van de HZ ook een dagelijkse uitdaging. Belangrijk is het creëren van een gezamenlijke visie. Vervolgens het juiste team formeren. Daarna veel aandacht besteden aan het vereiste commitment. En als laatste trachten de gemeenschappelijke visie te internaliseren binnen het team.

Daarvoor zijn mensen nodig die draagvlak creëren. Door zelf actief betrokken te zijn en je te laten zien op de werkvloer probeert John actief zijn bijdrage te leveren. Niet zoals zoveel leiders die vanuit een ivoren kamertje regeren, maar eerder zoals Napoleon. Soms zelfs voor de troepen uit. Vertellen waarom we oorlog voeren, welke tactiek we hanteren en waarom we gaan winnen. MESI: motiveren, enthousiasmeren, stimuleren en inspireren. Zelf het voorbeeld zijn. Vanuit een positieve grondhouding redeneren en handelen. En ook durven te relativeren. Relativeren dat de dingen niet altijd gaan of in het tempo gaan zoals je wilt. Wat is daarvoor nodig? Met een lach zegt John: ervaring, leeftijd en vooral ook reflectie en intervisie.

Als je vanuit je kracht, talent werkt, is het ook eenvoudiger verantwoordelijkheid te nemen.

“Ik heb zelf ook fouten gemaakt in het leven”, zegt John. Maar hij heeft er wel van geleerd. Door te luisteren naar anderen, door boeken te lezen en te blijven studeren. Een mooie gedachte die we beiden hebben is de tijd die we als mensen hebben tussen stimulus en respons. Neem wat vaker de tijd voordat je reageert. Laat je eerste primaire reactie achterwege en zorg dat je ook het referentiekader van de ander begrijpt. Dit kan veel onheil voorkomen. Vervolgens geeft John aan hoe belangrijk het is dat iedereen werkt vanuit zijn talent. Als je vanuit je kracht, talent werkt, is het ook eenvoudiger verantwoordelijkheid te nemen. John maakt dan een bruggetje naar het MKB. Hier ziet hij te vaak dat de ondernemer alles zelf doet. Dus niet alleen hetgeen hij/zij goed kan en leuk vindt, maar ook vele zaken daaromheen, zoals marketing, boekhouding, personeel aansturen. Doe wat je goed kan en plezierig vindt en besteed het andere uit aan mensen die het beter kunnen dan jij is zijn devies.

Afsluitend

Eigenlijk is een uur veel te kort om te praten over bovenstaande onderwerpen, geeft John aan. We zijn beiden voetballer en daarom plakken we er nog een kwartier blessuretijd aan vast. Toch is er veel besproken in dit uur. De lessen die ik meeneem en graag wil doorgeven zijn vooral te werken met een gedeelde visie, een plan/missie, waarden en zorgen voor reflectie. Zorg dat je leeft en werkt met ambitie en inspiratie. En heb plezier. Door een verpleegkundige is er onderzoek gedaan bij mensen die in de allerlaatste fase van hun leven waren. Ze ontdekte vijf momenten van spijt die vrijwel alle mensen noemden, geeft John aan.

Spijt dat je niet voldoende aandacht hebt gegeven aan je familie en vrienden, dat je niet gezegd hebt tegen je geliefden wat je had willen zeggen, dat je je hart niet gevolgd hebt en jezelf niet trouw bent geweest, en te hard hebt gewerkt.

Dit lezende realiseerde John zich dat dit echt zo is en hij later zelf geen spijt wil hebben. Spijt dat je niet voldoende aandacht hebt gegeven aan je familie en vrienden, dat je niet gezegd hebt tegen je geliefden wat je had willen zeggen, dat je je hart niet gevolgd hebt en jezelf niet trouw bent geweest, en te hard hebt gewerkt. Nee, John leeft en werkt zeer bewust. Prachtig dat zo’n man in onze provincie woont en werkt. Geweldig dat John’s visie en ambitie verder in de praktijk kunnen worden gebracht binnen de HZ. 1 januari a.s. wordt de nieuwe functie van John bestuursvoorzitter van de HZ. Gefeliciteerd John en oprecht kan ik zeggen dat de juiste man op de juiste plaats zit. Veel succes met jouw dromen en plannen.

John heeft er even over nagedacht en geeft het “inspiratiestokje” over aan Erwin Berendsen directeur statutair Comfort Partners.

NB: Maandelijks gaat Maurice van den Hemel in gesprek met een leider, inspirator en/of ondernemer in Zeeland die dagelijks echt een verschil maakt met het werk wat hij of zij doet. Waarom? Gewoon Lekker Leven blijkt niet gewoon, eenvoudig en evident. Wat zijn de lessen die we kunnen leren? Welke succesfactoren zijn er om een (financieel) gezonde, toekomstgerichte en plezierige werkomgeving te creëren? Daarbij wil Maurice laten zien dat Zeeland ontzettend trots kan zijn op hetgeen in deze “kleine” provincie gebeurd! Voorbeelden van succes, inspiratie en praktijk toegankelijk maken voor een grote groep mensen. Zowel gericht op de leiders, ondernemers als alle andere mensen die “gewoon lekker willen leven”.
Tags

Related Articles

Geef een reactie