Columns

Broodnijd in ziekenhuiszorg… Hoe het niet moet!

Op zoek naar herkenbaarheid

Na de ambulance te zijn uitgerold keek ik, door de omstandigheden verdoofd, enigszins verdwaasd om mij heen. Waar was ik? Zoekend naar de herkenning vanuit een herinnering aan een eerdere opname. Langzaam drong het tot me door. Dit is niet ziekenhuis De Honte in Terneuzen. Dit is Goes, de afdeling AOA van het ADRZ. Ze rolden me naar binnen en ik herkende de ambulance-ingang, de gangen, de schuifdeuren, de zusterpost en hoe alles keurig in de verf zat. Ik heb daar voor de oplevering haast alle hoeken en gaten gezien. ´Ben ik in Goes?´ vroeg ik de ambulancebroeder, toevallig dezelfde die anderhalf jaar eerder naast mij in de ambulance had gezeten toen ik ’s nachts in razende vaart naar het Cardiologisch Interventiecentrum Zeeland in Terneuzen werd gebracht. Hij droeg mij over aan de nachtploeg. ´Klopt´, bevestigde hij. ´Er is geen acute noodzaak. Hier helpen ze je verder´.

Die nacht in april, dit jaar, was voor mij een vreemde ervaring. Een ervaring zoals ik die als patiënt heb beleefd. Ik ben een mondige patiënt die op basis van gelijkwaardigheid in de relatie met zijn artsen veel durft te vragen en zijn eigen mening heeft. Ik laat niet over me heen lopen. En toch gebeurt er wat er gebeurd is. Hopelijk is zoiets niet maatgevend voor de kwaliteit van dienstverlening maar dat er iets moet gebeuren mag duidelijk zijn.

En we kunnen er van leren. Al mijn ervaringen in deze case inzake het gedrag, de cultuur en hoe men echt bij de ander overkomt (indruk) heb ik vertaald naar de praktijk van een willekeurige MKB-Ondernemer. Ik wens je de komende weken leerzame leesminuten toe!

Samenwerken is mogelijk

Ze stonden in een kring rond mijn bed: cardiologen van ADRZ en Zorgsaam, AIO’s en een verpleegkundige. Er was vandaag gezamenlijk overleg geweest en de verantwoordelijke cardioloog van het ADRZ wilde schijnbaar zijn collega van Zorgsaam mijn case voorleggen. Ik dacht nog: zo moet het zijn, meer en betere aandacht kun je niet krijgen. Zo kan het dus ook: Samenwerkende partners voor het welzijn van de patiënt. Zou hier in het ADRZ in Goes het tegendeel bewezen worden? Als samenwerking tussen artsen mogelijk is, dan is er misschien ook een begin voor een (noodzakelijke) samenwerking tussen de ziekenhuizen in Zeeland? Men kwam in ieder geval tot een éénduidige conclusie bij mij: Katheterisatie is noodzakelijk maar om complicaties te voorkomen moest de wond in mijn maag, als gevolg van een maagzweer, zodanig genezen zijn dat de kans op complicaties bij het katheteriseren en eventueel plaatsen van stents minimaal zou zijn. Ik volgde de, voor mij logische, denkroute. Katheterisatie in Terneuzen? Dan ook de voorbereiding in Terneuzen.

Noodzakelijke onderzoeken en onnodige kosten

Met een gastroscopie bekeken ze in Terneuzen het litteken in mijn maag. Met de boodschap dat het er goed uit zag, werd de afspraak gemaakt om over vier weken terug te komen. Dan kijken ze of het verder geneest. Ik weet niet of jullie wel eens een gastroscopie is overkomen, maar ik vind dat niet prettig. Ik zat, volgens de procedure vier weken later en niet op mijn gemak, wederom bij de specialist in Terneuzen. Maar tot mijn verbazing geen gastroscopie. Dat mag pas na acht weken weer. Zullen we daar een afspraak voor maken? Waar was dan deze afspraak voor? De uitslag van de vorige keer? Die had ik direct meegekregen. Wacht even, ze hadden nog iets opgestuurd voor nader onderzoek. De uitslag? Niets aan de hand. Oh ja, er was nog één bloedonderzoek niet besproken. Maar ook daarin geen bijzonderheden. Met vijf minuten stond ik weer buiten. Heb ik daarvoor de auto gepakt, tunnelkosten gemaakt? Dit had toch ook anders gekund? Ze zijn aardig, zeker, niets dan lof ook tijdens de gastroscopie. Ze stellen je op je gemak. Ik voelde de liefde voor het vak maar waarvoor ben ik naar Terneuzen gekomen? Is dit de procedure? Afgezien van mijn eigen kosten om er te komen kan ik me niet voorstellen dat de zorgverzekeraar, die dit consult zonder morren zal vergoeden, hier blij mee is. Ik heb gezegd dat ik voor de verdere onderzoeken naar Vlissingen of Goes zal gaan. Ik zal in ieder geval voor mezelf de kosten beperken.

Vechten om de patiënt?

Eind juli begin augustus kreeg ik twee afspraakbevestigingen. De ene voor een gastroscopie in Goes en verbaasd bekeek ik de andere brief waarin ik werd verzocht behoorlijk wat buisjes bloed aan te leveren, een hartfilmpje te laten maken en de afspraak voor een consult bij de cardioloog. De oproep voor een gastroscopie wekte geen bevreemding maar de andere wekte mijn achterdocht. Ik had immers met mijn cardioloog, verbonden aan Zorgsaam, nog geen maand geleden afspraken gemaakt over het vervolg. De receptie van de policardiologie van het ADRZ verzekerde mij dat de oproep juist op verzoek van Zorgsaam was, dus ondanks dat deze zelfde receptie tweemaal het tijdstip veranderde kwam ik toch op consult bij het ADRZ. Na een aangenaam gesprek werd mij verzekerd diezelfde dag nog telefonisch overleg te hebben. Alle benodigde gegevens zouden aan mijn cardioloog van Zorgsaam worden overgedragen.

Doen wat je belooft

Afgelopen dinsdagmorgen meldde ik mij dan ook opgewekt bij het Cardiologie Centrum in Middelburg. Even snel de afspraken bespreken. Ik had om 09.00 uur alweer een afspraak. Dat moest kunnen. Alle voorbereidende onderzoeken waren achter de rug. Al snel werd ik uit de droom gehaald. Het centrum had niets ontvangen. Ze gingen druk telefoneren en ja, anderhalf uur later was alles boven water. Maar of er ooit overleg is geweest over de uitslagen van mijn bezoek aan Vlissingen en Goes betwijfel ik in hoge mate. Lezers die denken dat met het hebben van deze gegevens de weg naar hartkatheterisatie vrij zou zijn moet ik, ook tot mijn eigen verbazing teleurstellen.

Eerlijk duur het langst

Woensdag kwam ik erachter dat de cardioloog van het ADRZ, in plaats van met mijn cardioloog van Zorgsaam te overleggen, mij had aangemeld voor katheterisatie in Terneuzen. Ik mag raden naar de reden. Ze waren op de hoogte bij wie ik onder behandeling sta. Waarom kiest de afdeling cardiologie van het ADRZ voor het bewust omzeilen van collega’s? Hoe lopen geldstromen van zorgverzekeraars naar maatschappen en ziekenhuizen in de verschillende gevallen? Waarom dubbele consulten en dubbele onderzoeken? Morgen, zaterdag 12 september wordt de “Grote Red De Zorg Demonstratie” in Amsterdam georganiseerd. Het kabinet bezuinigt miljarden. De gevolgen zijn voor veel mensen voelbaar. Ik heb vaak de kruideniersmentaliteit van veel ondernemers op de hak genomen. Een kleine hoeveelheid kruideniersmentaliteit bij diegenen die verantwoordelijk zijn voor hierboven beschreven ervaringen zal de noodzakelijkheid van de kabinetsmaatregelen waarschijnlijk minder urgent maken.

De ziekenhuiszorg in Zeeland heeft te maken met enerzijds een attitude probleem en anderzijds is zij tot op heden niet in staat de verwachtingen van haar patiënten te managen. Dat heeft gevolgen. Gevolgen voor mij als patiënt of klant. De komende weken wil ik jullie, aan de hand van de in de verschillende bovenstaande alinea’s, ook voor ondernemers te herkennen problematieken, meenemen naar je eigen verantwoordelijkheden in je eigen onderneming. Wat voor gevolgen heeft jouw werkelijke commerciële attitude op jouzelf, je medewerkers en je klanten?

Als jullie dit lezen heb ik de ingreep hopelijk achter de rug. Misschien moet ik een nachtje blijven, maar als het mee zit mag ik vandaag weer naar huis.

 

NB: Jan-Willem Wisse adviseert, begeleidt en traint ondernemingen, teams en personen naar een succesvolle toekomst. Hij mag zich specialist noemen op het gebied van veranderingen binnen commerciële ondernemingen. Menig gerenommeerde onderneming doet vandaag de dag een beroep op hem om een positieve verandering binnen ondernemingen tot stand te brengen. Zijn uitgangspunt is dat alleen met de juiste attitude van zowel leidinggevenden als medewerkers een succesvolle futureproof onderneming kan worden gewaarborgd. Leer hoe je je klanten en medewerkers kunt delighten. Met de juiste attitude behoud je de focus, neem je de verantwoordelijkheid, creëer je een lerende organisatie waar innovaties vanzelfsprekend zijn. Kortom, dan maak je het onderscheid. Dan ben je futureproof.

Tags

Related Articles

Geef een reactie