Columns

De wereld verandert

Terecht waarschuwen of ongewenste betutteling?
Ik ben weer stomverbaasd. Vijf jaar nadat VVD kamerlid René Leegte zich wars toonde van onafhankelijke wetenschap als de uitkomsten ervan kennelijk niet in zijn politieke kraam te pas kwamen, stoot VVD kamerlid Remco Dijkstra zich opnieuw aan de steen KNMI. Hij vindt de onderbouwing van het door het KNMI afgegeven klimaatalarm onvoldoende. Inderdaad, er zijn sterkere argumenten te vinden. En die heeft het KNMI open en bloot op haar site staan. Maar het ging volgens mij hier niet om de wetenschappelijke onderbouwing, maar om de noodzakelijke bewustwording van een urgent en wereldwijd probleem. Het afgeven van een signaal; een code oranje, ter bewustwording van de wereldwijde erkende klimaatproblematiek, blijkt voor ons Nederlanders noodzakelijk te zijn. Noodzakelijk omdat juist Nederland haar klimaatafspraken niet nakomt en door de rechter moet worden gedwongen. Waarom dan als individueel politicus, tegenstribbelen? Je mag dan tegen betutteling zijn, maar waarom een opstelling van, en je uitlaten als een verongelijkt kind? Waarom het KNMI neerzetten als een derderangs instituut dat schijnbaar ook mee wilt tellen? Waarom ga je tegen alle erkende wetenschap in, nog allerlei non-discussies opstarten, in de Kamer vragen stellen en rookgordijnen opwerpen? Eén ding is zeker: waar sommigen in de politiek nog uitzichtloos debatteren en angstvallig vasthouden aan zogenaamd verworven rechten, zal er in Nederland de komende vijftig jaar meer veranderen dan de afgelopen vijfhonderd jaar. We gaan anders wonen, werken, eten, recreëren en reizen. (Jan Rotmans, Hoogleraar transitie management en duurzaamheid Erasmus Universiteit Rotterdam).

Klaver & Samsom
Ondernemers ondervinden dagelijks de gevolgen van een steeds sneller veranderende wereld. In het aantal en de snelheid van die veranderingen zit niet alleen de onderscheidende waarde van vandaag maar juist de levensvatbaarheid voor de toekomst. Op die weg, waarbij alle zeilen voor een juiste ontwikkeling van onderneming en medewerkers moeten worden bijgezet, is geen plaats voor betweters, azijnpissers of haarklovers. We hebben behoefte aan visie, kennis en daadkracht. Jammer is dan ook de bijdrage van de fractieleider van de VVD, de heer Halbe Zijlstra, in reactie op het aanstaande wetsvoorstel van het nieuwe tandem Klaver & Samsom. Waar hij zich nu eindelijk kan onderscheiden op visie, kennis en daadkracht, verwijt hij, in gezelschap van Buma en Wilders, de initiatiefnemers sikkeneuren. Waar hij niet verder komt dan het overbekende: ‘ja maar’, verwijt hij Klaver & Samsom van onrealistisch en ambitieus gedrag. Dan is de reactie van de SGP de enige juiste: ‘We vergeten echter de cruciale rol van innovatie voor de langere termijn. Doorbraken in technologie zijn nodig. Als de wet daarbij helpt, kijken we er positief naar’.

Het onrealistische realiseren
Het wetsvoorstel is inderdaad ambitieus en wellicht vandaag in onze ogen: onrealistisch. Schijnbaar onhaalbaar met de wetenschap van vandaag. Ga dan voorwaarden scheppen, maatregelen nemen, initiatieven stimuleren en je omgeving motiveren. Kom alstublieft niet met angst zaaiende opmerkingen dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid en brengt tot armoede. Nog sterker: ‘de wet leidt tot meer armoede en nog meer warmte’, aldus Zijlstra. Ik verwacht van een politicus dat hij of zij de geschiedenis kent. De innovatiekracht van Nederlandse ondernemingen en de ondersteunende stuwende kracht van ons onderwijs.

“Een ondernemer heeft geen keus. Het onrealistische, misschien te ambitieuze doel toch realiseren of het eten van droog brood…”

Aan ondernemers wordt elke dag weer, met de ogen van vandaag, onrealistisch lijkende opdrachten gesteld. Dat zijn de gevolgen van elkaar steeds sneller opvolgende, wereldwijde, trends. De waarheid van vandaag is dat ondernemingen met de juiste focus op visie en missie elke keer weer bedrijfs- en productieprocessen moeten verbeteren en vernieuwen. Ondernemingen leiden medewerkers op en stimuleren en motiveren elke dag hun omgeving. Passen hun productfolio aan. Een ondernemer heeft geen keus. Het onrealistische, misschien te ambitieuze doel toch realiseren of het eten van droog brood. Dit versterkt in een continue proces de innovatiekracht van ondernemingen. Dan moet je als overheid niet bang zijn. Dan moet je geen angst zaaien. Dan moet je met de SGP de voorwaarden scheppen voor de noodzakelijke doorbraken in de technologie. Dan moet je stimulerend, motiverend aanwezig zijn. Dan moet je elkaar uitdagen het uiterste eruit te halen. Dan kom je dichterbij het punt waarbij het onrealistische realiseerbaar blijkt te zijn.

JanWillemNB: Jan-Willem Wisse adviseert, begeleidt en traint ondernemingen, teams en personen naar een succesvolle toekomst. Hij mag zich specialist noemen op het gebied van veranderingen binnen commerciële ondernemingen. Menig gerenommeerde onderneming doet vandaag de dag een beroep op hem om een positieve verandering binnen ondernemingen tot stand te brengen. Zijn uitgangspunt is dat alleen met de juiste attitude van zowel leidinggevenden als medewerkers een succesvolle futureproof onderneming kan worden gewaarborgd. Leer hoe je je klanten en medewerkers kunt delighten. Met de juiste attitude behoud je de focus, neem je de verantwoordelijkheid, creëer je een lerende organisatie waar innovaties vanzelfsprekend zijn. Kortom, dan maak je het onderscheid. Dan ben je futureproof.

Tags

Related Articles

Geef een reactie