Columns

Eerst afscheid nemen

Om met een lerende organisatie aantrekkelijk te worden voor klanten en een gewild werkgever voor talenten, zullen we eerst afscheid moeten nemen.

Vanaf 1998 begon de wel of niet aanwezige of ‘verkeerde’, zogenaamde commerciële attitude, een steeds belangrijkere plaats in mijn salestrainingen in te nemen. En met succes. Het individueel aantonen van de noodzakelijkheid van die attitude werd steeds meer het symbool van wat ik voor organisaties betekende. Gedurende de volgende jaren en nog steeds pas ik mijn theorie toe om binnen organisaties individuen in beweging te krijgen. De tegenstelling van hoe men zichzelf vindt acteren in de praktijk van alle dag en de werkelijkheid van hoe collega’s, medewerkers of klanten dat ervaren, is confronterend. Het inzicht verkrijgen dat je eigen gedrag in hoge mate bepaald wordt door factoren waarvan je denkt geen last te hebben is niet leuk. En ja, dan moet ik het hier zeggen. Ondanks wat mijn mede-columnist op deze plaats zegt over comfortzones. Dan zal je uit je comfortzone moeten stappen.

Dat geldt met name voor organisaties die ‘lerende organisatie’ genoemd willen worden. Net voor de kerstdagen kreeg ik een vraag van een directeur van een middelgrote onderneming. Zij wilde in haar nieuwjaarsspeech aandacht vestigen op de leermogelijkheden binnen de onderneming. Tussen kerst en nieuwjaarsdag ontving ik haar speech. En daar stond het. ‘Om onderscheidend te zijn en te blijven moeten wij in deze steeds sneller veranderende wereld een lerende organisatie zijn’. Er stond bijgekrabbeld: ‘Dit heb ik van je gepikt.’ Uit het vervolg van de speech blijkt dat voor elke medewerker een bedrag is begroot. In overleg met het afdelingshoofd wordt een opleiding (verplicht) gekozen die past binnen het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker.

“We hebben een hele dag gekauwd op het werkelijk zijn van een lerende organisatie”

Ik heb even gebeld. ‘Geweldig dat je binnen je begroting opnieuw ruimte hebt gemaakt voor opleiding maar daarmee ben je nog geen lerende organisatie’. De eerste week van januari 2016 hebben we een dag samen gezeten. We hebben een hele dag gekauwd op wat het voor haar en haar medewerkers zou betekenen als zij zou voldoen aan de kenmerken van een lerende organisatie.

In een lerende organisatie hebben alle medewerkers direct (on-demand), op het juiste moment (just in time), overal (anyplace) en met alle devices (any device), zelfstandig toegang tot de juiste (just enough) training, informatie, begeleiding, advies, hulp en hulpmiddelen om, op elk niveau werkzaamheden steeds efficiënter en effectiever te kunnen verrichten en zichzelf te kunnen ontwikkelen.

“Een lerende organisatie is met name een organisatie waar de medewerkers continue de beschikking hebben over alle relevante training, informatie en inspiratie en uitgedaagd worden om op zoek te gaan naar nieuwe ideeën. Deze ideeën met elkaar delen en omzetten in nog efficiëntere en effectievere werkprocessen.”

Dit kon niet gedijen met de heersende cultuur binnen haar onderneming. Ze mag van haar medewerkers geen initiatieven verwachten als zij niet de ruimte daarvoor geeft. Ze moet eerst afscheid nemen van haar sterke hang naar hiërarchie; uit haar comfortzone. Dan alleen kan de onderneming een lerende organisatie worden. Daar maakt opleiding deel vanuit. Maar nog veel meer is een lerende organisatie een organisatie waar de medewerkers uitgedaagd worden om continue op zoek te gaan naar nieuwe ideeën. Deze ideeën met elkaar delen en omzetten in nog efficiëntere en effectievere werkprocessen. Dat proces zal zij als directeur moeten motiveren en begeleiden. Dat is een geleidelijk proces. We werken er nu aan dat zij tijdens de oudejaarsborrel in december kan zeggen dat zij met haar medewerkers in 2016 heeft ervaren dat de lerende organisatie een proces van afscheid nemen en veranderen is. Dat de onderneming in 2016 stapjes of misschien zelfs wel stappen heeft gezet om een blijvende onderscheidende waarde te zijn. Aantrekkelijk voor klanten en een gewild werkgever voor talenten.

 

JanWillemJan-Willem Wisse werkt elke dag met ondernemers, management-, sales en ontwikkelteams aan betere resultaten en helpt bij het implementeren van de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in het strategische beleid binnen MKB en Retail. Hij is ervan overtuigd dat leren in de meest brede zin van het woord een wezenlijke bijdrage levert aan het succes van ondernemingen. Voor MKB en Retail ondernemingen heeft hij tools ontwikkeld waarbinnen ook kleine ondernemingen betaalbaar antwoord kunnen geven op wereldwijde trends en daarmee kunnen werken aan hun onderscheidende waarde ten opzichte van de concurrentie. Hij is actief bij het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van totaaloplossingen als antwoorden op wereldwijde trends voor overheden, winkelcentra, Retail ondernemingen en het MKB. Als interim-directeur bij een particulier onderwijsinstituut gaf hij vorm aan een nieuwe focus en doelstelling op het snijvlak van innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap.

Tags

Related Articles

Geef een reactie