Columns

Leren: bijdrage aan verdienvermogen?

Laat ik er het jaar maar mee beginnen: alle lichten staan op groen. De laatste maanden werd het steeds duidelijker: de markt trekt aan, de aanvragen komen binnen en schijnbaar beseffen ondernemers het belang van leren voor het verdienvermogen van hun onderneming. Binnen ondernemingen is weer (financiële) ruimte en opleidingsvragen van medewerkers worden weer gehonoreerd. Klassikaal, blended en e-learning. Alle vormen worden toegepast. Medewerkers krijgen de ruimte voor ontplooiing, ontwikkeling en verbetering. HR-functionarissen inventariseren vraag en aanbod. Er worden keuzes gemaakt. Er wordt tijd vrij gemaakt. Hotels worden geboekt en de vrij vervoerbewijzen worden beschikbaar gesteld.

“Er is ruimte voor Master, Bachelor en Associated Degree studies. Maar wat is de bijdrage aan het succes van jouw onderneming?”

Wat ben je tegenwoordig zonder een Master, Bachelor of Associated Degree? De prestaties moeten omhoog, de samenwerking moet nog beter en we stellen nieuwe eisen aan leiderschap. Trainingen op het gebied van de zogenaamde softskills vinden gretig aftrek. Als het maar niet te bedreigend en te confronterend is. Begrijp me goed, ook ik hecht heel veel waarde aan een gedegen studie en training. Een stevige basis biedt uitzicht op een doorontwikkeling. De vraag is alleen: wat draagt dit leren bij aan het verdienvermogen van jouw onderneming?

“Waar het om gaat is dat jij gaat nadenken op welke manier leren daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan je verdienmodel.”

Als het gaat om de bijdrage aan het verdienvermogen van jouw onderneming, waarom focus jij je dan op leerdoelen die gaan over kennis, houding en vaardigheid? Binnen ondernemingen leren we immers het meest door het werk zelf te doen, door van onze collega’s te leren en binnen onze sociale kringen te netwerken. De helaas in november 2015 overleden autoriteit op het gebied van ‘Informal Learning’ Jay Cross gaf aan dat ondernemingen 80% van het opleidingsbudget besteden aan traditionele leervormen terwijl hier maar 20% leerresultaat uit voortkomt.

“Ondernemingen besteden gemiddeld 80% van hun opleidingsbudget aan 20% leerresultaat.”

Je kunt zeker kritische aantekeningen maken bij bovengenoemde percentages of bij het referentiemodel 70:20:10 van Charles Jennings. Hij dicht 70% van onze leerresultaten toe aan het zelf doen, 20% aan gesprekken met collega’s en sociale netwerken en maar 10% aan het traditionele (formele) leren. Ik hecht niet zo’n belang aan bovengenoemde percentages. Bij jou kan het meer of minder zijn. Waar het om gaat is dat jij gaat nadenken op welke manier leren daadwerkelijk een bijdrage levert aan je verdienmodel. Hoe ga jij bijvoorbeeld alle (verborgen) kennis in je onderneming inzetten als bijdrage voor je verdienmodel? Hoe ga jij alle, in jouw organisatie aanwezige, informatie en inspiratie verzamelen, kanaliseren en natuurlijk; delen?

In mijn overtuiging dat leren daadwerkelijk bijdraagt aan het succes van ondernemingen, neem ik je dit jaar mee in de wereld van ‘echt’ leren (het nieuwe leren) in de meest brede zin van het woord. Ik wil met jou de voor- en nadelen bespreken, de betekenis voor je medewerkers, de voorwaarden voor implementatie en de praktijk en meerwaarde van lerende ondernemingen. Vandaag je eerste opdracht: Wat draagt leren bij aan jouw verdienmodel?

 

JanWillemJan-Willem Wisse werkt elke dag met ondernemers, management-, sales en ontwikkelteams aan betere resultaten en helpt bij het implementeren van de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in het strategische beleid binnen MKB en Retail. Hij is ervan overtuigd dat leren in de meest brede zin van het woord een wezenlijke bijdrage levert aan het succes van ondernemingen. Voor MKB en Retail ondernemingen heeft hij tools ontwikkeld waarbinnen ook kleine ondernemingen betaalbaar antwoord kunnen geven op wereldwijde trends en daarmee kunnen werken aan hun onderscheidende waarde ten opzichte van de concurrentie. Hij is actief bij het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van totaaloplossingen als antwoorden op wereldwijde trends voor overheden, winkelcentra, Retail ondernemingen en het MKB. Als interim-directeur bij een particulier onderwijsinstituut gaf hij vorm aan een nieuwe focus en doelstelling op het snijvlak van innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap.

.

Tags

Related Articles

Geef een reactie