Columns

Over de wetswijzigingen WGA per 1 januari 2017

Welke keuze maakt u per 1 oktober 2016? Publiek verzekeren of Privaat verzekeren?

Per 1 januari 2017 worden er verschillende wetswijzigingen doorgevoerd in de WGA. Als werkgever moet u daarom voor 1 oktober de keuze maken tussen publiek of privaat verzekeren. In het publieke stelsel heeft u te maken met de regelgeving van het UWV, bij privaat verzekeren wordt u eigenrisicodrager en krijgt u te maken met een verzekeraar. Als eigenrisicodrager heeft u de re-integratie van werknemers in eigen hand en dit kan op termijn voordelen opleveren met betrekking tot de verzekeringspremie.

Momenteel wordt er onderscheid gemaakt tussen de WGA vast en de WGA flex, maar per 1 januari 2017 worden deze samengevoegd. Tevens verdwijnt het uitlooprisico bij het overstappen van publiek naar privaat, hierdoor blijven schades achter bij het UWV. Per 1 januari 2017 verdwijnt ook de minimumpremie die het UWV hanteert en gaat de schadelast uit het verleden meewegen in de premie bepaling van het UWV.

Voor een soepel traject is het voor de werkgever belangrijk om de personeelsadministratie goed op orde te hebben. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf hebben de eerder genoemde wijzigingen impact op uw onderneming. Informeer daarom goed naar de gevolgen!

Luc Missiaen werkt als Consultant Werk & Inkomen bij Driekleur verzekeringen. Heeft u vragen over deze wetswijzigingen? Stuur deze naar: inkomen@driekleur.nl of kijk voor nadere informatie op www.verzuimzorgpakket.nl.

ZZ nieuwitem XL afb WEEK 25

.

Tags

Related Articles

Geef een reactie