Columns

Vertrouwen als basis voor co-creatie

“Ze stonden in een kring rond mijn bed. Mijn case werd met de verschillende specialisten besproken. Ik dacht nog: zo moet het zijn, meer en betere aandacht kun je niet krijgen.”

Lezers die mijn column volgen weten dat het anders is afgelopen dan wat ik toen dacht. In tegenstelling tot een aanzet, een eerste begin van samenwerking, werd ik getuige van het feit dat samenwerking, ondanks de noodzaak, kansloos is. Vooral wanneer men alleen het eigen belang toelaat en stimuleert. De gedreven attitude voor de patiënt/klant hield, toen het er op aan kwam, geen stand. Het eigen belang prevaleerde. Hoe zit dat bij jou en jouw medewerker?

Waar samenwerking in de zorg een logische, noodzakelijke stap zou moeten zijn bij de steeds sneller stijgende kosten van specialistische kennisontwikkeling en veranderende (technologische)behandelmogelijkheden, zien we dat alleen de noodzaak (nog) niet aanzet tot resultaat. Daar is meer voor nodig.

Veranderingen bevorderen een gedreven attitude

De veranderingen hebben zich de afgelopen decennia steeds sneller opgevolgd. Niet alleen de zorg veranderde. Ook jouw onderneming heeft met name de laatste twintig jaar met veranderingen te maken gekregen. Veranderingen die rechtstreeks invloed hebben gehad of nog gaan krijgen op je ondernemingsresultaat. Onder invloed van de moderne communicatiemiddelen en informatietechnologie zien we dat klanten steeds machtiger worden en vragen om een gedreven ondernemingsattitude. ‘Gewoon goed’ is niet meer genoeg. Geen klanten maar fans en ambassadeurs, gecreëerd door het altijd weer overtreffen van verwachtingen en het ontwikkelen van warme relaties. Customer Delight als strategie is hot. En op mijn lijstje met succesfactoren staat ook co-creatie; succesfactor voor de toekomst.

Gedreven attitude voor klant vraagt om co-creatie

Co-creatie als middel voor product- en diensteninnovaties. De steeds sneller op ons afkomende veelal technologische mogelijkheden verkort de levenscyclus van onze producten en diensten meer en meer. Wil je als innovatieve onderneming je staande houden in het speelveld van de markt, dan moet je innoveren. Noviteitjes en innovaties zijn noodzakelijk in een strategie van Customer Delight. Niet alleen de noodzaak tot innovatie en het kostenplaatje dwingen ons na te denken over de manier waarop we willen komen tot innovatie binnen onze onderneming maar we hebben hierbij ook zeker inzicht nodig in de drijfveren van onze klant. Dat inzicht verkrijgen we niet door over of uit naam van de klant te communiceren, maar wel door daadwerkelijk mét de klant te gaan communiceren. Communiceren op basis van gelijkwaardigheid. Dat schept vertrouwen. Dat schept een gemeenschappelijke basis voor het samenwerken. Een basis die bestaat uit vertrouwen gericht op een gemeenschappelijk doel. Ik heb bij dit soort relaties altijd maar één vraag: Waar blijkt de gedreven attitude voor jouw klant uit?

JanWillemNB: Jan-Willem Wisse adviseert, begeleidt en traint ondernemingen, teams en personen naar een succesvolle toekomst. Hij mag zich specialist noemen op het gebied van veranderingen binnen commerciële ondernemingen. Menig gerenommeerde onderneming doet vandaag de dag een beroep op hem om een positieve verandering binnen ondernemingen tot stand te brengen. Zijn uitgangspunt is dat alleen met de juiste attitude van zowel leidinggevenden als medewerkers een succesvolle futureproof onderneming kan worden gewaarborgd. Leer hoe je je klanten en medewerkers kunt delighten. Met de juiste attitude behoud je de focus, neem je de verantwoordelijkheid, creëer je een lerende organisatie waar innovaties vanzelfsprekend zijn. Kortom, dan maak je het onderscheid. Dan ben je futureproof.

Tags

Related Articles

Geef een reactie