Goede doelen

SamenLoop voor Hoop Walcheren 2017

Let op: Meedoen verandert uw leven

Ambitie, lef en geld redde mijn leven
Generaties lang wordt mijn familie van mijn vaders kant al geconfronteerd met wat tot in de jaren tachtig doodsoorzaak nummer 1 was. Hart- en vaatziekten. Mijn vader overleefde eind jaren tachtig zijn hartinfarct niet, maar gelukkig: de enorme geldstromen voor onderzoeken hebben geleid tot steeds verdergaande en betere behandelmogelijkheden, betere medisch-technische toepassingen en steeds betere, effectievere medicijnen. Ik profiteerde daarvan, maar zeker ook van de ambitie, het doorzettingsvermogen en het lef van het toenmalig bestuur van Stichting Zorgsaam. Zij realiseerden een Cardiologisch Interventiecentrum in de provincie. Ondanks de tegenwerking van de Gezondheidsraad en de Hartstichting. Geld, ambitieniveau en een flinke portie lef maakten voor mij een snelle interventie mogelijk en redde mijn leven. Mijn generatie, ik, u, uw familie, vrienden, collega’s en medewerkers plukken de vruchten.

“Statistisch gezien krijgt één van mijn drie kinderen kanker. Wat zou het geweldig zijn als we kanker de wereld uit hebben geholpen.”

Hoe anders is dat met de ziekte kanker. Ook bij deze ziekte kan ik dicht bij huis blijven. Ook drie generaties. Opa, tantes en in mijn, onze generatie: mijn schoonzusje. Geen van allen mocht genezen. Er waren tijden van hoop. Maar uiteindelijk ongeneeslijk. De ziekte kanker is veel moeilijker te doorgronden. Tal van wetenschappers over de gehele wereld zoeken naar oorzaken, verbanden en oplossingen. Oplossingen die moeten leiden naar de mogelijkheid van daadwerkelijk genezen voor iedereen die de ziekte kanker heeft. Ik heb niet de illusie dat die oplossing nog komt voor mijn generatie.

SLvH2

Maar wel voor mijn kinderen. 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Ik heb drie prachtige kinderen, vol ambitie en jeugdige overmoed zonder zorgen. Statistisch gezien krijgt één van hen kanker. Wat zou het geweldig zijn dat we dan de oplossing hebben! Dat ook zij kunnen zeggen: Ambitie, lef en geld redde mijn leven.

“Kanker de wereld uit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, binnen onze persoonlijke mogelijkheden. Daar mag ik u op aanspreken.”

Gaat uw ambitie, lef of geld ook een rol spelen?
Ook u kunt hierin een rol spelen. Ook u kunt uw ambitie, lef of geld aanwenden voor noodzakelijk onderzoek naar de ziekte kanker. Helpen om kanker de wereld uit te helpen. Dat kost geld, heel veel geld. U kunt ons daarmee helpen. Door met ons mee te doen. Of stopt u nu met lezen? Wendt u zich nu af en gaat u weer aan het werk? U wilt geen rol spelen in het vergroten van de kans op genezing van misschien wel uw kind, uw partner, uw dierbaarste vrienden, uw collega’s of uw medewerkers? Doe met ons mee! Samen zorgen we ervoor dat we gaan winnen van de ziekte kanker. Daar hebben we ook uw ambitie, uw lef en inderdaad ook uw geld voor nodig!

Op 19 en 20 mei organiseer ik samen met een grote enthousiaste groep vrijwilligers de eerste SamenLoop voor Hoop in Zeeland. De SamenLoop is een 24-uurs wandelestafette en symboliseert het leven van een kankerpatiënt. Kankerpatiënten ervaren de boodschap van de ziekte en behandeling als een zwarte nacht. Maar er is hoop, er is licht, er is een opkomende zon. Daarom lopen wij door de nacht naar de morgen, naar het licht.

SLvH3

Wij vragen niet het onmogelijke
Aan deze wandelestafette kunt u met uw medewerkers deelnemen. Ervaringen van deelnemende teams leert dat het samen lopen, samen beleven, meeleven en doorleven meer waard is dan 10 teambuildingsessies op de hei. Vanuit mijn werkervaring weet ik hoeveel geld ondernemingen daaraan spenderen. Deze ervaring kost u een fractie van die kosten. Doe mee! Schrijf uw onderneming in als deelnemend team. Een team bestaat uit 10 tot 15 personen. Teams zamelen geld in, laten zich sponsoren. Wij hebben slechts één doel: Kanker de wereld uit helpen. Overigens is individuele deelname ook mogelijk.

SLvH4

Maar we vieren ook het leven. Een gevarieerd aanbod van optredens langs het wandelparcours en op het hoofdpodium zorgen ervoor dat een SamenLoop ook een feest is. Dat mag. We zijn al een eind op de goede weg. De ziekte wordt door sommigen al overwonnen. Daarom ook feest waar Survivors, mensen die de ziekte kanker hebben overwonnen, onze Eregasten, centraal staan.

Ongetwijfeld begrijpt u dat de organisatie van deze SamenLoop geld kost. Daarom: doe mee, loop mee en help ons.

Heeft u nog vragen?
U heeft wellicht nog vragen. Op onze website vindt u veel informatie over ons als organisatie, het deelnemen en/of sponsoren van de SamenLoop voor Hoop Walcheren 2017. We zijn maar wat graag bereid deze vragen te beantwoorden of een enthousiaste, motiverende presentatie te verzorgen (kost maar een half uurtje, kan dus ook in een pauze). Geef hier aan op welke wijze u ons wilt helpen.

Mag ik ook u verwelkomen bij een club vol ambitie en lef om nog meer geld in te zamelen voor KWF Nederland. Helpt u ook kanker de wereld uit?

Tot ziens

Jan-Willem Wisse
Voorzitter Commissie SamenLoop voor Hoop Walcheren 2017
www.samenloopvoorhoop.nl/walcheren

SLvHlogoSamenLoop voor Hoop Walcheren 2017
19 en 20 mei 2017, 18.00 uur – 18.00 uur
Op en rondom het Abdijplein
Middelburg

Comité van Aanbeveling:
Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland; Bas van den Tillaar, Burgemeester Vlissingen; Harald M. Bergmann, Burgemeester Middelburg; Rob van der Zwaag, Burgemeester Veere; Saskia Kuipers, Internist-Hematoloog ADRZ; Ellen Janssen, Internist-Oncoloog ADRZ; Margriet van Dijk, Internist-Oncoloog Zorgsaam.

Wij doen mee……. U ook?

SLvHwalcheren2017

.

Tags

Related Articles

Geef een reactie