Innovatie

Alternatief en succesvol financieren

.
Innovatie en groei door samenwerking en financiering in jonge en groeiende bedrijven

Traditionele financieringsvormen voor jonge en groeiende innovatieve ondernemingen staan onder druk terwijl de behoefte aan financiering voor innovatie en groei juist toenemen. Het Investeringscluster Zeeland speelt hierop in door innovatieve ondernemers een mix aan financieringsinstrumenten te bieden, daar waar banken en andere investeerders nog niet instappen. Het Investeringscluster Zeeland is een samenwerkingsverband tussen DOK41InnoGo!Stichting ZIGZAG, het Zeeuws ParticipatiefondsKredietUnie Zeeland en het Zeeuws InvesteringsFonds onder leiding van NV Economische Impuls Zeeland.

Optimale toegang tot financiering in Zeeland

Voor de Zeeuwse ondernemer is het van groot belang om op de hoogte te zijn van het volledige aanbod aan financieringsinstrumenten. U als adviseur, intermediair of financieringsverlener vormt hierbij een cruciale schakel. Het investeringscluster Zeeland organiseert daarom op donderdag 26 maart een financieringsbijeenkomst om u kennis te laten maken met de financieringsmogelijkheden binnen het Zeeuws Investeringscluster en alternatieve financieringsconstructies. Om, samen met u, zoveel mogelijk ondernemers aan passende financiering te helpen, horen wij graag meer over uw ervaringen en nemen wij u mee in een aantal casussen waarbij verschillende financieringsinstrumenten gezamenlijk tot succes hebben geleid. Uw ervaring en kennis helpen ons bij het verder vormgeven en optimaliseren van het instrumentenaanbod.

Tijdens de bijeenkomst

·         Maakt u kennis met de financieringsmogelijkheden van het Zeeuws Investeringscluster;

·         Nemen we u mee in verhalen van ondernemers die met succes de juiste financieringsmix hebben ingevuld;

·         Komen succesvolle praktijkvoorbeelden van ketenfinanciering van bedrijven aan bod waarbij o.a. banken en investeerders succesvol zijn ingestapt;

·         Biedt de borrel ruimte om nader kennis met elkaar te maken en verdere samenwerking.

Doelgroep

Banken (bedrijvenadviseurs), accountants, subsidieadviseurs, businesscoaches, informal investors, notarissen en administratiekantoren. De bijeenkomst is met name interessant voor financieringsspecialisten gericht op financiering voor jonge of (door)groeiende innovatieve bedrijven. U kunt deze uitnodiging verspreiden onder uw relevante contacten/collega’s.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m vrijdag 20 maart via: cindycats@impulszeeland.nl

Locatie

PZEM41 (naast DOK41), Kloosterzaal, Edisonweg 41C, 4382 NV Vlissingen

Programma

14.30 uur – 15.00 uur                     Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur – 15.20 uur                     Welkom en presentatie financieringsmogelijkheden Zeeuws Investeringscluster
15.20 uur – 15.30 uur                     Korte interactieve sessie: Wat zijn uw ervaringen en uitdagingen op het gebied van groei- en innovatiefinanciering?
15.30 uur – 16.00 uur                     Presentaties “Succesvolle alternatieve financieringsconstructies” door ondernemers Nico Osse, Hemcell en Jos Hugense, Meatless
16.00 uur – 16.20 uur                     Pauze
16.20 uur – 16.40 uur                     “Ketenfinanciering als alternatieve financieringsvorm voor jonge bedrijven” door Johan Sebregts, fondsmanager Zeeuws InvesteringsFonds
16.40 uur – 17.30 uur                     Netwerkborrel

Tags

Related Articles

Geef een reactie