Netwerken

FunInBusiness 24-11 bij Harrie Verkaik

De tijd gaat snel! Na de afgelopen bijeenkomst waarbij René Mioch onze gast was, houden we op dinsdag 24 november a.s. de laatste Fun In Business – meeting van dit jaar.

We zijn te gast bij FiB-participanten, Harrie & Sylvana Verkaik van Harry Verkaiksportprijzen en relatiegeschenken en van www.greengiftcompany.nl (Industrieweg 9 te Middelburg). Zij zullen ons meenemen in de ontwikkelingen die hun bedrijf heeft doorgemaakt en hoe zij op het concept van de greengiftcompany.nl zijn gekomen.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 18.00 uur ontvangst gasten door bestuur en aperitief
 • 18.30 uur voorgerecht en welkom door voozitter FIB
 • 19.00 uur korte presentatie door Harrie & Sylvana Verkaik
 • 20.00 uur buffet en netwerkborrel
 • 22.00 uur eind bijeenkomst

De bijeenkomst is zowel toegankelijk voor participanten van Fun in Business als introducés.
Introducés kunnen aan de bijeenkomst deelnemen door betaling (vooraf) van € 47,50.

Daarnaast kan elke participant één keer per jaar iemand (kosteloos) ter vervanging sturen naar een bijeenkomst. Wel het verzoek om dit vóóraf te melden. Degene die als vervanger komt dient ook een ondernemer te zijn en te voldoen aan de voorwaarden voor participatie in Fun in Business.

We hopen jullie op 24 november tevens de netwerk data voor volgend jaar reeds te kunnen doorgeven.

Je aanmelding bij Fun in Business én voor de bijeenkomst van 24 november a.s. kun je uiterlijk 20 november sturen aan funinbusiness@gmail.com . Fun in Business is ook te vinden op Linkedin en Facebook. Voeg ons toe!

Met vriendelijke groet en tot 24 november,
Namens het bestuur,

Wilfried Boonman, Anco de Putter, Harald Lavooij, Marco van Belle

A. PARTICIPANTEN/LEDEN AAN- en AFMELDEN
 • Aan- of afmelden doe je door uiterlijk 20/11/2015 23:00 een e-mail te sturen naar funinbusiness@gmail.com.
 • Als je niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn verzoeken wij je per e-mail af te melden.
    
B. AANMELDEN EN PROCEDURE VOOR INTRODUCÉS 
Niet-participanten/leden van Stichting Fun in Business kunnen als introducé aanwezig zijn als deze persoon:
 • nog niet 2x eerder aanwezig is geweest en
 • ondernemer is en
 • zich voor 20/11 23:00 heeft ingeschreven en aangemeld op http://www.eepurl.com/c-mok en
 • € 47,50 voor 20/11 heeft overgemaakt op rek.nr. NL51RABO0131994506 t.n.v. Stichting Fun in Business o.v.v. "je naam + INTRO 24NOV2015". Een factuur wordt niet verstrekt.
- Uiteraard zijn de overige bepalingen in onze statuten ook van toepassing
 - Na aanmelding, goedkeuring en ontvangst betaling wordt een bevestiging per e-mail gestuurd
Tags

Related Articles

Geef een reactie