Nieuws

BZW: “Vertraging en versobering Sloeweg onaanvaardbaar”

Vertraging en versobering van aanpak Sloeweg en Tractaatweg onaanvaardbaar voor werkgevers

De werken om de Sloeweg te voorzien van een nieuwe infrastructuur moet zonder uitstel en volgens het oorspronkelijke plan worden uitgevoerd, met als doel: optimale logistieke mobiliteit. Dat is de reactie van BZW Zeeland en PORTIZ op de berichten in de media die aangeven dat daar niet langer sprake van kan zijn wegens ontstane problemen bij het ontwerp, de uitvoering en de financiering ervan.

Tracaatweg Zeeuws-Vlaanderen

De aanpassing van de Sloeweg vormt samen met de vergelijkbare aanpassing van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen het onmisbare sluitstuk in de noord-zuidverbinding in Zeeland. Daardoor zouden de voor Zeeland van eminent economisch belang zijnde industriegebieden Sloe en Kanaalzone eindelijk de volwaardige verbinding krijgen. Het bedrijfsleven wacht hier al jaren op en vindt dit een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van deze industrie- en havenregio’s.

Verlies van aantrekkingskracht

Aanvankelijk zouden de aanpassingen in 2015 gereed zijn, samen met de realisering van de Sluiskiltunnel. Later is de planning bijgesteld tot 2016 (Sloeweg) en 2017/2018 (Tractaatweg). De vertraging in de aanleg is op zichzelf voor het bedrijfsleven al moeilijk te aanvaarden. Daarnaast is er nu sprake van rotondes in plaats van ongelijkvloerse kruisingen. Deze versobering, gecombineerd met verdere vertragingen, roept vele vragen op en laat volgens de werkgevers een optimale logistieke afhandeling van goederen en personen niet tot zijn recht komt. Bovendien zijn en worden door het bedrijfsleven investeringen voorbereid die mede gebaseerd zijn op de daadwerkelijke uitvoering van de werken in hun oorspronkelijke opzet. Ook verliest Zeeland door de vertraging en versobering aan aantrekkingskracht voor de vestiging van nieuwe logistieke en industriële bedrijven. Goede en filevrije verbindingen zijn niet langer als acquisitie-argument in te zetten.

Aanpassingswerken

De ontstane problemen bij de Sloeweg doen overigens het ergste vrezen voor de aanpassingswerken aan de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen. De infrastructurele situatie met ondergrondse leidingen, waterlopen en aansluitingen aan de daar liggende bedrijventerreinen zijn zo mogelijk nog gecompliceerder dan bij de Sloeweg. Ook voor de Tractaatweg geldt dat wat BZW Zeeland en PORTIZ betreft verder uitstel en versobering niet aan de orde kunnen zijn.

Oplossingen

Beide werkgeversverenigingen zijn bereid om samen met de desbetreffende overheden naar oplossingen voor de ontstane problemen te zoeken.

BZW en PORTIZ

BZW is de regionale werkgeversvereniging voor Zeeland en Noord-Brabant en behartigt de collectieve belangen van de bij haar aangesloten leden en van het bedrijfsleven in het algemeen. BZW is het regionale netwerk van VNO-NCW en vertegenwoordigt die vereniging ook in de beide provincies.
PORTIZ is de vereniging van industriële- en havenbedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen. Zij behartigt de collectieve belangen van haar leden in het bijzonder voor de industrie en de havenaangelegenheden.

.

Tags

Related Articles

Geef een reactie