Nieuws

BZW-voorzitter ziet kansen na crisis

BZW Zeeland-voorzitter Thomas ziet kansen na de crisis

In zijn nieuwjaarstoespraak in het Scheldetheater in Terneuzen heeft BZW Zeeland voorzitter Arnd Thomas zijn leden voorgehouden dat de economische seinen op groen staan. Het moment is daar om in te spelen op nieuwe kansen die zich gaan voordoen. De grote transities op het gebied van ICT, technologie en Big Data zullen ongekende mogelijkheden bieden voor vernieuwend ondernemerschap. Er is een nieuwe werkelijkheid aan het ontstaan zoals o.a. de naar verwachting langdurig lage olieprijzen en ook de lage en soms zelfs negatieve rente.

,,Zeeland, grijp kansen en wees positief arrogant”

Tegelijk moet naar de mening van Thomas gewerkt blijven worden aan een toekomstgerichte energievoorziening. Hij vindt dat op voorhand geen alternatieven, zoals m.n. schaliegas en gebruik van kolen met CO2 opslag, mogen worden uitgesloten. In 2016 zal de commissie Balkenende aan de slag zijn om voor Zeeland nieuwe economische opties in beeld te brengen. Thomas noemde er alvast enkele: combinatie food-chemie en de keten windenergie, scheepsbouw, logistiek en onderwijs (offshore).

Zeeland heeft al laten zien dat in korte tijd effectief samenwerkingsmodellen kunnen worden opgezet zoals bij de funding voor de touretappe Utrecht-Neeltje Jans gebeurde. Dat is ook een kracht van deze provincie. Andere door hem genoemde voorbeelden zijn het tot stand komen van het Huis van de Techniek en het Centrum voor Top techniek in Terneuzen. Sprekende over de arbeidsmarkt en de uitvoering van de Wet Garantiebanen ziet hij een grote rol weggelegd voor de Zeeuwse Werkkamer, in het bijzonder bij het opstellen en uitvoeren van een marktbewerkingsplan.

Hoewel op het gebied van infrastructuur in Zeeland al het nodige is bereikt blijft BZW hameren op het verwezenlijken van noodzakelijke projecten zoals: op het gehele traject van de autoweg Goes- Zelzate ongelijkvloerse kruisingen, aanleg van de goederensporen Sloe-Antwerpen en Gent- Terneuzen alsmede optimalisering van de Midden Zeeland route. Voor het in 2016 vast te stellen strategisch masterplan van Zeeland Seaports gaf Thomas als voorzet alvast de suggestie om als overheid, bedrijfsleven en onderwijs (triple helix) daar ook hun steun aan te geven.

Tenslotte hield hij een pleidooi om er voor te zorgen dat er voor de Zeeuwse zorgsector voldoende kritische massa is om zelfstandig de zorg te blijven verlenen en niet voor alles en nog wat die zorg in Vlaanderen, Brabant of Rotterdam te gaan zoeken. Alles bij elkaar heeft Zeeland veel meer potentie dan de Zeeuwen soms denken en uitstralen en Thomas pleitte er daarom voor om vooral ook in 2016 positief arrogant te zijn als Zeeuwen.

.

Tags

Related Articles

Geef een reactie