Nieuws

Groene ambassadeurs voor Zeeland

Tien Zeeuwse Green Agents worden ambassadeur voor een duurzaam Zeeland

Scalda heeft dinsdag 3 februari tien Green Agents in de leeftijd van 16 – 26 jaar uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland afgevaardigd om deel te nemen aan de Perspectivity Game.

Dit spel is onderdeel van de University of Cambridge Climate Leadership Program, Topinstituut Managementopleidingen (TIM) in Eindhoven, the London School of Economics en de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Dit mondiale spel over duurzaamheid werd  deze keer georganiseerd door de Hogeschool in Utrecht voor een groep internationale derde jaars HBO studenten. De Perspectivity Game is geschikt voor zowel het voortgezet onderwijs als voor het MBO/HBO maar ook grote internationale organisaties. Voorvechters voor een betere en schonere wereld en managers van de vervuilers presenteren samen dit spel en geven inzicht in de dynamiek van complexe sociale problemen.

Green Agents

De kersverse Zeeuwse Green Agents stonden, samen met verschillende internationale studenten van de Hogeschool Utrecht , heel even  in de schoenen van wereldleiders met de opdracht een betere wereld te creëren. Kiezen zij voor het snelle geld en vervuilende fabrieken of nemen zij hun verantwoordelijkheid en kiezen zij voor schoon en duurzaam? Een aantal studenten kozen voor de vervuilende fabrieken ,dit leverde in de eerste ronden het meeste geld op. Naar mate het spel vorderde ontstonden er conflicten en verloren de vervuilers het vaak van de studente die kozen voor schone energie. De Green Agents werden op de proef gesteld,  waren zij in staat om te onderhandelen bij conflicten of moeten zij met elkaar de strijd aangaan en beslist de dobbelsteen, het lot, wie er verliest?

Spel, discussie en presentaties wisselden elkaar af waardoor het soms abstracte begrip duurzaamheid tastbaar en concreet werd. In sneltreinvaart werd kennis gedeeld en ook tools aangereikt om in de eigen omgeving, regionaal, landelijk en zelfs op mondiaal niveau toe te passen.

Perspectivity Netwerk

Het Perspectivity netwerk opereert non profit en bestaat uit een diverse groep van professionals die kennis en vaardigheden hebben verworven in relevante probleemoplossende technieken in het kader van duurzaamheid. Deze kennis willen zij met zoveel mogelijk scholieren, studenten en bedrijven delen.

Herman van der Meyden, Commercial Advisor Gas at Shell Upstream International, was dagvoorzitter en presenteerde het spel. De Facilitator van de Green Agents was Erik Bronsvoort, projectmanager Fugro Raildata, hij begeleidde het spel en leidde de discussie aan de speeltafel.

Perspectivity Game

Door de Perspectivity Game te spelen ontwikkelen en specialiseren de Green Agents  zich op het gebied van onder andere internationale politiek, educatie en projectmanagement – afhankelijk van persoonlijke interesse – met duurzaamheid als leidraad.

De Zeeuwse Green Agents gaan met de opgedane kennis aan de slag en willen dit netwerk ook in Zeeland uitbreiden om samen de schouders te zetten onder een prettige en duurzame leefomgeving.

Gedurende de hele maand februari worden de Green Agents getraind door professionals  op het kantoor van Inceptio aan de kenniswerf in Vlissingen om in maart te starten met de eerste opdrachten in Zeeland.

Foto impressie

** Green Agents is een project dat bedacht is door studenten van Inceptio.Zij worden jonge ambassadeurs voor duurzaamheid in al haar facetten en zijn deverbindende factor tussen vele duurzaamheidsinitiatieven in de provincie Zeeland. Zij worden door een training bij aanvang van hun Inceptio stage bewust en kundig gemaakt om het duurzaamheidprincipe uit te dragen.

De studenten zijn minimaal een half schooljaar werkzaam als Green Agent en dragen het concept en de filosofie hierachter weer over  aan hun opvolgers, de nieuwe studenten die de volgende stageperiode bij Inceptio doorbrengen. Maar daarnaast is het streven dat deze jongeren, die Green Agent zijn geweest, door hun opgedane kennis en ervaring,  het principe duurzaamheid een leven lang mee zullen dragen. Eens een Green Agent altijd een Green Agent.

Tags

Related Articles

Geef een reactie