Nieuws

Koning opent Sluiskiltunnel

Koninklijk streekbezoek Zeeuws-Vlaanderen

Het Koninklijk paar heeft afgelopen dinsdag een streekbezoek gebracht aan Zeeuws-Vlaanderen. Centraal bij het bezoek stonden vraagstukken over de kramp in de regio en de relatie met Vlaanderen. De centrale vraag en het lokale antwoord kwamen in de gemeente Hulst aan de orde in het thema wonen, in de gemeente Terneuzen in het thema werken en in de gemeente Sluis in het thema recreëren. Het Koninklijk Paar wordt werd ontvangen op locaties die aansluiten bij de thema’s. Woonzorgcentrum De Blauwe Hoeve in Hulst, Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent (gemeente Terneuzen) en bij de getijdenduiker ‘het Killetje’ en strandpaviljoen Het Halve Maentje in de gemeente Sluis. Aan het einde van het streekbezoek heeft Koning Willem-Alexander de officiële opening van de Sluiskiltunnel verricht. Met een streep in het zand maakte hij de de zandtekening af van zandkunstenaar Gert van der Vijver. De koning trok een verbinding tussen de twee tunnelbuizen.

WimLex

Sluiskiltunnel

De opening van de Sluiskiltunnel betekent een verbetering van de infrastructuur en verkeersdoorstroming in de regio. De tunnel is van belang voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen en het vestigingsklimaat voor bedrijven en particulieren. Op dit moment is de brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor de scheepvaart. Dat is meer dan vijf uur. Dit zorgt voor lange wachttijden en sluipverkeer door Terneuzen en Sas van Gent. De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is de oplossing hiervoor. Het gaat om een geboorde tunnel met twee buizen die elk 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de totale tunnel, dus inclusief toeritten, wordt 1.330 meter, het diepste deel ligt ruim 33 meter beneden NAP. De tunnel krijgt een hellingspercentage van maximaal 4,5 procent. De diameter van de nieuwe tunnel is circa tien meter en gelijk aan die van de Westerscheldetunnel. Daarnaast wordt zes kilometer nieuwe hoofdrijbaan (N62) met twee ongelijkvloerse kruisingen aangelegd. Op zaterdag 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel ook open voor het verkeer.

Tags

Related Articles

Geef een reactie