Nieuws

Kredietunie Zeeland zet punt achter haar bestaan

Gebrek aan kredietaanvragen

De leden van Kredietunie Zeeland hebben in de ledenvergadering van 2 juni 2015 unaniem ingestemd met het opheffen van de coöperatie. De reden hiervoor is het gebrek aan kredietaanvragen vanuit het Zeeuwse MKB. Vanaf de formele startdatum van 1 mei 2014 werden er tot begin 2015 zestien aanvragen afgehandeld, waarvan er 6 werden goedgekeurd en uiteindelijk in januari 2015 één gerealiseerd werd.

Intern onderzoek

Intern onderzoek heeft uitgewezen dat veel aanvragen niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen en dat ondernemers meer behoefte hebben aan risicodragend vermogen. In de achterliggende periode zijn andere aanbieders dan kredietunies actief geworden.

Crowdfunding

De landelijke organisatie voor microfinancieringen Qredits verstrekt vanaf 1-1-2015 ook leningen tot € 250.000. Tevens spelen nieuwe financieringsvormen als crowdfunding een rol en worden vaker familie en zogenaamde ‘informal investors’ ingeschakeld. Ook zijn de reguliere banken meer financieringen aan het MKB gaan verstrekken.

Onhaalbaar

Kredietunie Zeeland moet jaarlijks enkele tientallen kredieten verstrekken om te kunnen voortbestaan en daarvoor is een veelvoud van aanvragen vereist. Bestuur en leden achten dit onhaalbaar en zien geen kans op continuïteit. Onderzoek naar alternatieven leverde geen resultaat op.

Extra behoefte

De coöperatie werd opgericht in juli 2013 en heeft als doel Zeeuwse ondernemers te laten participeren in een fonds waaruit MKB-ondernemers kredieten ter beschikking zouden krijgen. De nood was hoog, zo bleek uit diverse bronnen, en banken waren weinig bereid kleinere kredieten te verstrekken. Verder werd door de inzet van een coach in een extra behoefte voorzien.

Startkapitaal

Het ophalen van het minimaal benodigde startkapitaal slaagde eind april 2014 door toezeggingen van 25 bedrijven en organisaties, mede dankzij eerdere toezeggingen van de Provincie en ZLM. De oprichtingskosten werden gedragen door de vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Stichting ZigZag. Alle betrokkenen vinden het bijzonder jammer dat dit initiatief in Zeeland geen bestaansrecht blijkt te hebben. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, bereikbaar via fvdvelde@kredietuniezeeland.nl.

Tags

Related Articles

Geef een reactie