Nieuws

Sabine Verburg nieuwe coördinator van Foodport Zeeland

Nieuw gezicht voor Foodport

Foodport Zeeland is een belangenorganisatie van ondernemers in de Zuidwestelijke Delta van Nederland en al enige jaren actief op het gebied van food in de ruimste zin van het woord. Het bestuur heeft gezocht naar een nieuwe coördinator van Foodport en is verheugd dat zij die heeft gevonden in de persoon van Sabine Verburg. Met ingang van 1 oktober 2015 start zij met de activiteiten.

Sabine Verburg

SabineVSabine is momenteel al werkzaam op het gebied van food. Zo is Sabine tevens coördinator bij de stichting Lekker Regionaal Product en zal ze zich toeleggen op een verdere ontwikkeling van Proef & Beleef Zeeland en het keurmerk Zeker Zeeuws. Het bestuur heeft het volste vertrouwen dat zij als zodanig in staat is de door het bestuur omschreven opdracht in het belang van de aangesloten ondernemers uit te voeren.

Onderzoek samenwerking Foodport Zeeland en Lekker Regionaal Product

De besturen van de Stichting Foodport Zeeland en de Stichting Lekker Regionaal Product hebben verkennende gesprekken met elkaar gevoerd om te beoordelen of er mogelijkheden zijn te komen tot een eventuele samenwerking.

Beide stichtingen zijn namelijk belangenorganisatie voor food-bedrijven in de Zuidwestelijke Delta van Nederland en hebben overeenkomsten in hun doelen. Hun netwerken kunnen elkaar versterken, waarbij er meer kansen zijn voor nieuwe fondsen en subsidies. Bovendien zouden beide stichtingen door samen te werken hun slagkracht kunnen vergroten en kosten besparen.

Dit heeft geleid tot een opdracht om dit te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op de vraag of en zo ja op welke wijze beide stichtingen een samenwerking met elkaar kunnen aangaan.

Een advies daarover wordt eind december 2015 verwacht.

Tags

Related Articles

Geef een reactie