Nieuws

‘Zeeland moet een sterk merk worden’

Dinsdag 9 januari vond de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Zeeland plaats in Terneuzen. Voorzitter Hovestad roemt doorpakken overheid en bedrijfsleven in 2017, maar in 2018 moeten we Zeeland beter ‘verkopen’.

TERNEUZEN – Ook dit jaar vond de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Zeeland plaats in het Scheldetheater in Terneuzen. Voor het eerst onder de nieuwe naam, want de vereniging heeft ruim 100 jaar bekend gestaan als BZW. In het Scheldetheater sprak voorzitter Neldes Hovestad zo’n 150 leden en genodigden toe. Hovestad roemde Zeeland als één van de beste regionale economieën van Nederland. De Zeeuwse economie is keihard gegroeid in 2017 en er wordt flink geïnvesteerd in het vestigingsklimaat. De werkloosheid is zelf gedaald tot 3,4 procent van de beroepsbevolking.

NeldesHovestad
Voorzitter Neldes Hovestad

Hovestad sprak positief over de Zeeuwse economie, die snel groeit. Er is ook zorg, want het aantal vacatures groeit explosief. ZB Planbureau verwacht een tekort van 6000 werknemers in 2022 als we niets doen. De beroepsbevolking krimpt daarbij, maar gelukkig blijven mensen langer werken en werken er steeds meer vrouwen, waardoor de participatiegraad in Zeeland toeneemt. Hovestad noemde Zeeland een echte MBO-provincie, een regio met doeners en ondernemers. Toch is de economie veel breder dan dat, met sterke sectoren als industrie, horeca, zorg en bouw. Het is nu de vraag hoe we een logistiek manager uit Rotterdam halen, een verpleegkundige uit Brabant en een Spaanse chemicus naar Zeeland halen.

“Zeeland doet het erg goed, nu nog uitdragen!”

Zeeland heeft een sterke economie, maar de regio scoort zelfs nog hoger op de Brede Welvaartsindicator. “Be good and tell it”, zei Hovestad. “Zeeland doet het erg goed, nu nog uitdragen!”. Er is zo veel positief te vertellen over enorme investeringen in de provincie. Denk maar eens aan de Nieuwe Sluis Terneuzen, de havenfusie North Sea Port, de investeringen in wegeninfrastructuur en Zeeland in Stroomversnelling. Ook hebben we het Centrum voor Toptechniek gerealiseerd en wordt er gewerkt aan het Joint Research Center. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Zeeland trekken steeds vaker op richting Den Haag en dat is goed.

Hovestad noemde het uniek welke positieve ontwikkelingen er zijn. Hij sprak elke ondernemer aan om verantwoordelijkheid te nemen en die boodschap juist uit te dragen. Wanneer Zeeland als sterker beeld wordt neergezet, wordt het resultaat alleen nog maar beter. “Zeeland moet een sterk merk worden”, aldus de voorzitter en “Zeeland moet een veel grotere aantrekkingskracht krijgen op een veel bredere groep dan onze inwoners alleen”.

.

Tags

Related Articles

Geef een reactie