Nieuws

Zeeuwse bouwsector positief over toekomst

Herstel van de groei

De Zeeuwse bouwsector is positief over haar bedrijfseconomische verwachtingen. De helft van de ondernemers houdt momenteel rekening met herstel van de groei. Het herstel, dat zich naar verwachting vanaf 2016 zal inzetten, heeft de sector hard nodig. Veel bouwbedrijven hebben het op dit moment druk. Dit is echter nog niet terug te zien in de omzetcijfers van het afgelopen jaar. In 2014 daalde de totale omzet van de Zeeuwse bouwsector opnieuw. Dit keer zelfs met 10%.

Dieptepunt sinds 2008

De gezamenlijke omzet van de Zeeuwse bouwbedrijven is in 2014 met 10% gedaald. Hiermee is sinds 2008 een absoluut dieptepunt bereikt. Over de hele linie is omzet ingeleverd, maar opnieuw zijn er weer grote onderlinge verschillen. De grootste bouwers (omzet > 10 miljoen) zagen hun omzet sinds het uitbreken van de crisis met gemiddeld 10% dalen. Met name 2014 is een moeilijk jaar geweest voor deze groep. De kleinste bouwbedrijven (omzet tot 2 miljoen) hebben sinds 2008 gezamenlijk maar liefst 35 tot 40% omzet moeten inleveren. Dit beeld is in 2014 zeker nog niet in positieve zin bijgesteld; opnieuw is fors omzet ingeleverd. Dit staat in schril contrast met de kwartaalcijfers van het ING Economisch Bureau dat in april van dit jaar constateerde dat het kleine bouwbedrijf in 2014 een recordomzet heeft gedraaid.

Positief beeld

Het goede nieuws is dat de Zeeuwse bouwsector positief is over de toekomst. Uit een enquête onder de leden van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland blijkt dat de helft van de bouwers verwacht dat in 2016 de omzet weer zal stijgen. De kleinste bedrijven zijn over 2015 nog voorzichtig in hun groeiverwachtingen. De grootste bouwbedrijven zien in de tweede helft van het jaar een duidelijk herstel optreden. Het totaal beeld laat voor het eerst een duidelijke kentering zien. Er zit weer ‘swung’ in de markt en dat merken we ook in Zeeland.

Bouw snakt naar herstel

Het economisch herstel in Europa blijft aanhouden en de groeiverwachtingen zijn dit voorjaar opnieuw in positieve zin bijgesteld. Voor de bouwsector laat de opbloei nog even op zich wachten. Dat is logisch vanwege het laat cyclische karakter van de sector. Net als hun collega’s landelijk, snakken de Zeeuwse bouwbedrijven naar een paar goede jaren. Niet alleen de omzetten zijn de afgelopen jaren fors terug gelopen, maar ook de resultaten. De gemiddelde prijsvorming bij bouwprojecten ligt nog steeds ver onder het structurele kostenniveau. Met de risico’s die de sector loopt en de forse investeringen die gevraagd worden, is het van groot belang dat de rendementspositie van de sector verbetert.

Anders aan de Slag

Er zijn genoeg signalen dat het vertrouwen ook terug komt bij de consument, ook in Zeeland. Dit alleen is echter niet voldoende voor het herstel van een gezond rendement. Veel bouwbedrijven beseffen inmiddels dat sprake is van een nieuwe werkelijkheid. Met aanpassingen in hun bedrijfsvoering hebben zij zich hierop ingericht. Nu is het tijd om actief in te spelen op deze nieuwe toekomst. Het activiteitenprogramma “Anders aan de Slag” van Afdeling Zeeland speelt hierop in. Samen met de leden ontwikkelt de Afdeling activiteiten die aansluiten bij deze veranderende realiteit. Zichtbaar zijn, strategische keuzes maken, samenwerken, innoveren, de klant centraal stellen, communiceren, zijn de belangrijkste thema’s van nu. Vanuit de kracht van het MKB bedrijf zet Bouwend Zeeland volop in op het herstel van haar concurrentiepositie. De sector maakt zich op voor een positieve toekomst.

Tags

Related Articles

Geef een reactie