Ontwikkeling

Campus Zeeland biedt kansen

Onderwijs Autoriteit presenteert advies Campus Zeeland

Ondernemers, onderwijs en overheden moeten samen aan de slag om de Zeeuwse kennisinfrastructuur op een hoger niveau te brengen. Dat is nodig om de Zeeuwse economie, het onderwijs en de samenleving te versterken. Zo luidt het advies van de Zeeuwse Onderwijs Autoriteit, Johan de Leeuw. Het advies ‘Campus Zeeland!’ is opgesteld op verzoek van de samenwerkende ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland.

“Met een gezamenlijke inspanning en investering kunnen we de Zeeuwse economie en het vestigingsklimaat versterken”, aldus De Leeuw. “Zeeland heeft potentie als proeftuin; er is bovendien ruimte voor onderzoeksinstellingen die passen bij het Zeeuws DNA.” Als het advies daadwerkelijk uitgevoerd wordt, is er over drie tot vier jaar onder meer een internationaal gewaardeerd Centrum voor Onderwijsexcellentie. Ook hebben we dan een tweede University College, gericht op Science, Technology en Ondernemerschap, een Masteropleiding Amerikanistiek en een Instituut voor Groene Kennis.

Ambitieus, maar haalbaar

Er waren al veel goede rapporten over de versterking van de Zeeuwse kennisinfrastructuur en de Zeeuwse economie. Wat in deze rapporten ontbrak, was een uitvoeringsagenda en eigenaren voor de uitvoering van alle goede adviezen. Dit advies geeft daarvoor handvatten. Het plan is ambitieus, maar met gezamenlijke inspanningen zeker haalbaar.

Om te komen tot duurzame versterking van hoger onderwijs en onderzoek in Zeeland zijn gerichte investeringen nodig. Het is belangrijk dat elke betrokken partij hier zich naar eigen kunnen voor inzet. Daarnaast moeten we zorgen voor gezamenlijke sturing door werkgevers, overheden en kennisinstellingen. Op korte termijn kunnen we al eerste stappen zetten. Bijvoorbeeld voor de Masteropleiding Amerikanistiek en uitbouw van het Centrum voor Onderwijsexcellentie. De eerste kwartiermakers zijn al gepolst.

zeeuws_onderwijs

Tags

Related Articles

Geef een reactie