Wil jij weten wat er speelt op de Zeeuwse arbeidsmarkt?

De Zeeuwse arbeidsmarkt staat voor flinke uitdagingen, want er zijn veel vacatures. Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt zet zich in om oplossingen te vinden voor die uitdagingen. Door 'een leven lang ontwikkelen', mensen van buiten Zeeland te enthousiasmeren voor een baan en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Voor dat laatste is nu ook het Zeeuws Mobiliteits Team opgericht, waarmee Eva Jeremiasse aan de slag gaat.

Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) is per 1 maart 2021 gestart in de rol van kwartiermaker. Zij gaat zich bezig houden met de inrichting van een Zeeuws Mobiliteits Team en onderzoek doen naar de mogelijkheden om het onderwijsveld en de arbeidsmark in Zeeland sterker met elkaar te verbinden. Hierbij wordt aangesloten bij een Leven Lang Ontwikkelen* en zal onder andere een Zeeuwse ‘menukaart’ met zowel scholingsaanbod als ondersteuningsmogelijkheden van gemeenten en UWV worden uitgewerkt.

Eva:“Het is mooi om als kwartiermaker de gelijkwaardigheid tussen alle betrokken samenwerkingspartners te waarborgen. Ons gezamenlijk uitgangspunt is hoe we de werkloosheid zoveel mogelijk kunnen voorkomen en de kansen van onze werkgevers en werknemers in Zeeland juist benutten. De expertise van de verschillende partners complementair aan elkaar laten samenkomen in het Zeeuws Mobiliteits Team. We weten van elkaar wat iedere partner kan en we zetten dit op een praktische manier in om de vraag vanuit de werkgever en werknemer te beantwoorden. Deze tijd vraagt om samenwerking en verbinding, maar ook om snelheid en effectiviteit. Dit moet samenkomen in de vorm van het Zeeuws Mobiliteits Team en de Zeeuwse menukaart met scholing en ondersteuning."

Eva heeft inmiddels alle betrokken partijen benaderd voor een eerste gesprek voor de vorming van een Zeeuws Mobiliteits Team. “De 1e gesprekken met de samenwerkingspartners in de regio laat zien dat er veel betrokkenheid en welwillendheid is. Bovendien wordt het belang van de Zeeuwse samenwerking voor de werkgevers en werknemers ook echt gezien. Het is nu de volgende stap om samen te kijken wat dit betekent voor de inzet van ieders expertise in het gezamenlijke team.”

Voor de aanloopperiode naar een operationeel Zeeuws Mobiliteits Team is er een – tijdelijk- regionaal aanspreekpunt ingericht, waar werkgevers en hun werknemers terecht kunnen voor ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

Lees meer over het Aanvalsteam Arbeidsmarkt 

Zeeland Zakelijk is een onderdeel van LMG strategie + creatie