Bespaar belasting in box 3

Bespaar belasting in box 3

Ondernemers met een eigen BV maken soms onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om heffing Inkomstenbelasting in Box 3 te voorkomen of te matigen. Zonde! Door handig gebruik te maken van de kansen die al aanwezig zijn, kun je vaak eenvoudig belasting besparen. Dus zonder ingewikkelde toestanden! Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een lening aan de eigen BV. Wat te doen? Laat zo snel mogelijk je vermogenspositie analyseren en beoordelen op optimalisatiemogelijkheden. Als je snel actie onderneemt, kun je misschien op de eerstvolgende peildatum voor de Box 3 heffing (1 januari 2021) al direct een leuk voordeel realiseren.


Hans Houmes RA
Rijkse Accountants

www.rijkse.nl

Zeeland Zakelijk is een onderdeel van LMG strategie + creatie