Breder perspectief op schaap met 5 poten

De lesmodule Kwaliteit van Arbeid biedt HRM-studenten een breder perspectief op de wereld. Het verbreedt hun blik en haalt drempels weg. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s bij werkgevers. Het is daarom goed dat studenten leren dat het schaap met de vijf poten niet bestaat. Ze leren denken in mogelijkheden. Je kunt daarbij denken aan de bijdrage die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leveren en aan manieren om organisaties inclusiever te maken.


Aukje Hettinga is docent bij de Human Resource Management (HRM) opleiding aan de HZ University of Applied Sciences. Zij vertelt over het succes van de lesmodule Kwaliteit van Arbeid. Daarbij werkt de HZ nauw samen met Orionis Walcheren en UWV. Pas nog vond de jaarlijkse matchingsmarkt plaats, als afronding van deze module. In aanloop daarvan doorliepen studenten en kandidaten van UWV of Orionis samen een ontwikkeltraject. “Alleen dat samen optrekken is al goed. De studenten brengen de kandidaten iets, en omgekeerd zijn de kandidaten zich ervan bewust dat zij bijdragen aan de opleiding van de studenten.”

Praktisch ontwikkelen van coachingsvaardigheden

De lesmodule Kwaliteit van Arbeid, bedoeld voor vierdejaars HRM-studenten, bestaat uit theoretische lessen en praktische opdrachten. Deze draagt bij aan de missie van de HRM-opleiding, te weten: zorgen voor gezonde mensen in gezonde organisaties, waarin iedereen meedoet. “Het ontwikkeltraject is een belangrijk, praktisch onderdeel. Daarmee werken studenten aan hun coachingsvaardigheden en ontdekken kandidaten waar hun kwaliteiten liggen. Na afloop vindt de matchingsmarkt plaats, waarvoor de kandidaten een pitch voorbereiden. Natuurlijk leidt dit niet altijd tot een baan, maar de kandidaten winnen aan zelfvertrouwen. Aan de hand van interviews met werkgevers uit de regio, adviseren de studenten daarnaast hoe organisaties inclusiever kunnen worden.”

Werk maken van inclusieve arbeidsorganisaties

De belangrijkste meerwaarde van de lesmodule is dat nieuwe lichting HRM-managers openstaan voor inclusiviteit. “Oud-studenten vertellen dat de module hen veel heeft gebracht. Ze staan open voor een breed spectrum van kandidaten en de lijnen met UWV en Orionis zijn kort. Deze HRM-managers van toekomst hebben alle kennis in huis om werk te maken van inclusieve arbeidsorganisaties.”

Zeeland Zakelijk is een onderdeel van LMG strategie + creatie