Kies pas voor preventie of verzekering ná risicoscan

Delen op social media facebook Twitter Linkedin

Alles is goed geregeld, toch? Een prettige gedachte, maar voor ondernemers is het belangrijk om af en toe aandacht te besteden aan de risico's en de maatregelen die ze nemen. Rolf Luteijn, directeur en gecertificeerd risicomanager bij Witte-Boussen Assurantiën B.V. in Terneuzen beschouwt risicomanagement als een wezenlijk onderdeel van het strategisch management. “Met goed risicomanagement heb je alle onzekerheden in beeld die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren.” 

Rolf vertelt dat hij ondernemers begeleidt bij het inzichtelijk maken van de risico’s waarmee zij te maken hebben. Hij onderscheidt drie soorten risico: financieel, operationeel en strategisch. “Stel een onderneming kan door een brand een periode niet produceren; dat is een voorbeeld van een financieel risico. Operationele risico’s kunnen betrekking hebben op de medewerkers en het risico op arbeidsongeschiktheid. Strategische risico’s op hun beurt hebben meer betrekking op de sleutelfiguren binnen een organisatie. Stel dat één van hen wegvalt, wat dan?”

Keuzes maken met alle risico’s kaart
Bewustwording is in de ogen van Rolf heel belangrijk. Een risicoanalyse kan daaraan bijdragen. “Daarmee brengen wij alle risico’s in kaart. In feite moet de ondernemer voor elk risico een keuze maken uit de volgende vier opties. Hij kan besluiten het risico te vermijden. Dit kan inhouden dat de werkprocessen zo veranderd worden, dat op die manier bepaalde risico’s worden vermeden. Een andere mogelijke keuze is verminderen, bijvoorbeeld door het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico. De derde optie is overdragen, waarbij de verzekeraar het financiële risico overneemt. Tot slot is er de mogelijkheid van accepteren. Dat kan als een risico niet kan worden vermeden, verminderd of overgedragen. Zoals je ziet, vormen verzekeringen slechts een deel van goed risicomanagement.”

Kansen zien
Rolf benadrukt dat zijn vak steeds vaker als ‘kansenmanagement’ wordt bestempeld. Hij geeft een voorbeeld van een eigenaar van patenten en mallen. “Natuurlijk kun je dat bezit als een risico beschouwen. Het kan immers verloren gaan. Anderzijds biedt dit bezit ook kansen. Door ze goed te borgen, kun je ze inzetten voor je bedrijf.” Ook wijst Rolf op de meerwaarde van goede preventie. “Met goed sleutelbeheer bijvoorbeeld kun je de kansen op inbraak aanzienlijk beperken. Zo zijn er tal van voorbeelden.”

Meerwaarde Witte-Boussen
Volgens Rolf schuilt de meerwaarde van Witte-Boussen Assurantiën B.V. erin dat zij werken vanuit een zorgvuldig opgestelde risicoanalyse. De uitkomst daarvan kán een verzekering zijn, maar is dat niet altijd. “Met een risicoscan halen wij alle risico’s en de eventuele hiaten boven water. Het is vervolgens aan de ondernemer om die al dan niet te verzekeren”.

Witte-Boussen Assurantiën B.V.
Rolf Luteijn
Directeur en Gecertificeerd Risk Management Consultant
E-mail: rluteijn@witteboussen.nl
Telefoon: 0115 618 344 of 06 20744878

Nieuwsbrief
blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Postadres
  • Frans den Hollanderlaan 10 A
  • 4461 HN Goes
  Cookie statement