Subsidie voor vierjarig onderzoeksproject 'Geen zee te hoog'

Delen op social media facebook Twitter Linkedin

Het onderzoeksproject ‘Geen zee te hoog’ is gehonoreerd met een RAAK PRO-subsidie van Regieorgaan SIA. De HZ-onderzoeksgroepen Resilient Deltas en Building with Nature zijn betrokken. Het is op 1 juni van start gegaan. Hoofdvraag is: ‘Hoe kan in de ruimtelijke inrichting van land-waterovergangen geanticipeerd worden op scenario’s voor (versnelde) zeespiegelstijging?’

De onderzoekers richten zich op de zeedijken langs de Westerschelde en kijken hier naar het ‘landschap van de toekomst’. Dit moet bijdragen aan zowel de waterveiligheid als ruimtelijke kwaliteit. Wat betreft dat laatste gaat het om een hoge gebruik-, beleving en toekomstwaarde. Belangrijk is het maatschappelijk draagvlak voor de gekozen oplossingen. Naast de HZ doen Wageningen University & Research, NIOZ, Natuurmonumenten, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal en Vlissingen.

Meer informatie via lector Teun Terpstra van Resilient Deltas: t.terpstra@hz .nl of 06-10062845. 

Nieuwsbrief
blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Postadres
  • Frans den Hollanderlaan 10 A
  • 4461 HN Goes
  Cookie statement