Zeeuws toerisme draagvlak staat onder druk

Delen op social media facebook Twitter Linkedin

Een meerderheid van de inwoners in acht Zeeuwse gemeenten steunt het toerisme, maar deze steun is niet bijzonder groot, zo blijkt uit nieuw onderzoek van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Aan de kust ervaren inwoners meer negatieve dan positieve effecten van het toerisme. Iets meer dan de helft van de inwoners van de vier deelnemende kustgemeenten is bang dat het door toerisme steeds drukker wordt en dat dit voor wrijving zal zorgen. Ruim 5.500 mensen hebben aan het onderzoek meegedaan.

In 2019 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de steun voor toerisme onder inwoners. In opdracht van de provincie Zeeland en in samenwerking met acht Zeeuwse gemeenten heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme eind 2022 opnieuw onderzoek gedaan. Tijdens het evenement Kennisupdate LIVE op 16 februari presenteerde het kenniscentrum de eerste resultaten. Deze week verscheen de volledige rapportage. Daarin staan resultaten voor vier kustgemeenten (Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere) en vier gemeenten in het binnenland (Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen). Omdat slechts acht gemeenten mee hebben gedaan, bleek het niet mogelijk om een provinciaal beeld te schetsen.

In welke mate steunen inwoners toerisme?
De steun voor toerisme scoort aan de kust een 3,3 en in het binnenland een 3,5 op een schaal van 1 tot 5. In beide regio’s is er dus steun, maar deze is over het algemeen niet overweldigend. Bovendien is de steun voor toerisme in het binnenland iets groter dan aan de kust. Zowel aan de kust als in het binnenland vindt circa twee derde van de inwoners dat zijn of haar gemeente een toeristische bestemming moet blijven. In het binnenland is een vergelijkbare groep het eens met de stelling ‘ik steun toerisme en wil dat het belangrijk blijft in mijn gemeente’. Aan de kust deelt iets meer dan de helft van de inwoners die mening. In het binnenland vindt een kleine meerderheid van de inwoners dat toerisme actief aangemoedigd moet worden. Aan de kust is dat slechts een derde.

Welke effecten ervaren inwoners van toerisme?
Een positief effect is dat er door toerisme meer winkel- en horecagelegenheden zijn, zo vinden vier op de vijf inwoners aan de kust. In het binnenland ervaart iets meer dan de helft van de inwoners dit. Ook is zowel aan de kust als in het binnenland ruim twee derde van de inwoners van mening dat toerisme de lokale economie versterkt. Daarmee is de versterking van de lokale economie in het binnenland de meest ervaren positieve impact van het toerisme.

De meest genoemde negatieve effecten in kustgemeenten zijn de verkeersproblemen. Vier op de vijf inwoners aan de kust hebben het gevoel dat toerisme daaraan bijdraagt, gevolgd door een toename van zwerfafval. In het binnenland staat zwerfafval bovenaan. Ruim twee op de vijf inwoners daar denkt dat er door toerisme sprake is van een toename daarvan.

Hoe is de ontwikkeling sinds 2019?
In de gemeenten Tholen, Veere en Sluis, waar het kenniscentrum in 2019 ook onderzoek heeft gedaan, is de steun voor toerisme en de ervaren positieve impact afgenomen, terwijl de ervaren negatieve impact juist is toegenomen. Het is aannemelijk dat de toename van het toerisme hierin een rol heeft gespeeld, blijkt uit het onderzoek.

Hoe kan de steun voor toerisme worden vergroot?
Een aantal overheden is al druk bezig om de negatieve effecten van toerisme te verminderen. Dit onderzoek bevestigt dat dit bijdraagt aan het bevorderen van steun. Uit het onderzoek blijkt ook dat te weinig mensen weten wat gemeenten doen aan het toerisme en wat de positieve effecten van het toerisme zijn. Het creëren van bewustwording over de positieve effecten én inzet op het vergroten daarvan, zal de steun voor toerisme bevorderen. De volledige rapportage is hier te downloaden.

Nieuwsbrief
blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Postadres
  • Frans den Hollanderlaan 10 A
  • 4461 HN Goes
  Cookie statement